Jumaat, Disember 13, 2013

SURAH AL KAHFI KISAH PERLAWANAN ANTARA NILAI DAN BENDA - Allamah Maududi


Surah al Kahfi adalah kisah tentang perlawanan tak berkesudahan antara dua ideologi atau konsep yang saling bercanggah antara satu sama lain.

Konsep pertama adalah ideologi kebendaan atau materaialisme yang mendokong keunggulan kewujudan objektif dalam dunia yang kebanayaknya bersifat lahiriah ,  

konsep yang kedua menekankan kewujudan realiti-realiti yang berada di luar tanggapan manusia berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan interaksi antara tenaga-tenaga moral rohani dan sebagainya.

Petikan kata-kata ‘allamah Maudidi dalam buku “Manusia & Kemaruk Kebendaan”

Tiada ulasan: