Ahad, November 29, 2015

KISAH RIYA' YANG MEMBINASAKAN PAHALA

Pada suatu waktu sahur, seorang abid membaca Al-Quran, surah "Thoha", di dirumahnya yang berdekatan dengan jalan raya. Selesai membaca, dia merasa sangat mengantuk, lalu tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi melihat seorang lelaki turun dari langit membawa senaskhah Al-Quran.

Lelaki itu datang menemuinya dan segera membuka kitab suci itu di depannya. dibukanya surat "Thoha" dan dibukanya halaman demi halaman untuk dilihat oleh abid. abid melihat setiap kalimat surat itu dicatatkan sepuluh kebaikan sebagai pahala bacaannya kecuali satu kalimat saja yang catatannya dihapuskan.
Lalu katanya, "Demi Allah, sesungguhnya telahku baca seluruh surat ini tanpa meninggalkan satu kalimat pun". "Tetapi kenapakah catatan pahala untuk kalimat ini dihapuskan?" Lelaki itu berkata.
"Benarlah seperti katamu itu. Engkau memang tidak meninggalkan kalimah itu dalam bacaanmu tadi. bahkan , untuk kalimat itu telah kami catatkan pahalanya, tetapi tiba-tiba kami mendengar suara yang menyeru dari arah 'Arasy : 'hapuskan catatan itu dan gugurkan pahala untuk kalimat itu'. Maka sebab itulah kami segera menghapuskannya".
Abid pun menangis dalam mimpinya itu dan berkata, "Kenapakah kenapa itu bisa terjadi?".
"karena engkau sendiri. Ketika membaca surat itu tadi, seorang hamba Allah melewati jalan di depan rumah mu. Engkau sadar akan hal itu, lalu engkau meninggikan suara bacaanmu supaya didengar oleh hamba Allah itu.
Kalimat yang tidak ada catatan pahala itulah yang telah engkau baca dengan suara tinggi itu".
Si abid terbangun dari tidurnya. "Astaghfirullaahal-'Azhim! Sungguh licin virus riya' menyusup masuk ke dalam kalbu ku dan sungguh besar kecelakaannya. Dalam sekelip mata saja ibadahku dimusnahkannya.
Benarlah kata alim ulama', serangan penyakit riya' atau ujub, bisa membinasakan amal ibadah seseorang hamba Allah selama tujuh puluh tahun".

RIYA' 
Disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa di hari Kiamat kelak akan ada orang orang yang semasa hidupnya mati dalam perang untuk membela agama tapi ditolak amalnya oleh Allah, ada juga seorang Ustadz yang telah mengajarkan ilmunya tapi Allah tidak menerima amalnya sebagai seorang Ahli Ilmu, ada juga orang yang selalu membaca Al-Qur'an namun apa yang telah dilakukannya menjadi sia-sia dihadapan Allah. Ada apa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah, akan tetapi semuanya dilakukan agar mendapat pujian dari orang lain (riya)

Riya adalah merupakan sebuah aktifitas hati yang sangat berbahaya namun kedatangannya sering tidak disadari oleh seseorang, bahkan penyakit hati ini sering menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalankan amal ibadah, yang diburu bukan ridlo Allah melainkan pujian dari sesamanya.

Mestinya dalam melakukan ibadah hanya ada satu tujuan yaitu pengabdian terhadap Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita sekalian, dan bukan dengan tujuan lain. Melakukan ibadah dengan riya akan membuat seseorang terjerumus dalam kemusyrikan tanpa disadarinya.

Riya' Membuat Ustadz Dan Pembaca Al-Qur'an Ini Masuk Neraka

Sahabat Ibnu Abbas ra berkata, bahwa ada seorang lelaki menghadap Rasulullah saw seraya berkata: "Ya Rasulallah, aku berhenti di suatu tempat dengan maksud mencari keridhaan Al­lah, Ian agar diperlihaikan kepadaku tempat tinggalku." Rasulul­lah tidak menjawab ucapan lelaki tersebut, hingga kemudian turun ayat: "Barangsiapa berharap untuk bertemu dengan keri­dhaan Tuhannya, maka hendaklah selalu beramal saleh dan nada menyekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhan­nya." (HR. Hakim, dan termasuk hadis shahih yang juga diri-wayatkan deh Imam Bukhari dan Muslim).

22. Sahabat Jundub bin Abdillah ra berkata, bahwa Rasulul­lah saw telah bersabda: "Barangsiapa memperlihatkan amal ke-baikannya, maka Allah akan menggugatnya kelak di hari kiamat Dan barangsiapa memperlihatkan amal kebagusannya kepada umat manusia dengan maksud agar disanjung serta dipuji, maka Allah akan memperlihatkan semua kejelekannya kepada seluruh umat manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sahabat Abi Sa'id bin Abi Fadhalah telah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Ketika Allah mengumpul-kan umat yang terdahulu dan umat yang terakhir pada hari ki­amat, yakni suatu hari yang tiada diragukan lagi kedatangannya, maka terdengar suara yang mengumandang: Barangsiapa ber­amal disertai penyekutuan terhadap Allah, maka hendaklah dia meminta pahala amalnya kepada sesuatu yang telah disekutukan-nya. Sebab sesungguhnya Allah adalah terlepas dari segala per-sekutuan." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Riya' Membuat Ustadz Dan Pembaca Al-Qur'an Ini Masuk Neraka

Sahabat Abi Hurairah ra telah berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Allah swt telah berfirman: Aku adalah terhindar dari persekutuan. Barangsiapa mengerjakan suatu amal untuk mencari keridhaan-Ku, sedangkan dalam melaksanakan amal itu disertai penyekutuan kepada selain Aku, maka sesungguhnya Aku tidak bertanggung jawab atas amal tersebut Sedangkan amal perbuatan itu adalah milik barang yang disekutukan kepada-Ku." (HR. Ibnu Majah, dan perawinya dapat dipercaya).        

Sahabat Abi Hurairah ra telah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Manusia yang pertama kali dihisab amalnya kelak pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang seakanr akan mati syahid. Allah kemudian memperlihatkan ber-bagai macam kenikmatan kepadanya, seraya berfirman: "Apakah amal yang engkau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan yang besar itu?" Lelaki itu menjawab: "Aku berperang karena mencari keridhaan-Mu, hingga kemudian aku gugur sebagai syu-hada." Kemudian Allah berfirman: "Engkau. bohong. Engkau berperang hanya agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan harapanmu itu pun sudah terlaksana." Lalu lelaki itu ditarik mu-kanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka. Selanjutnya yang termasuk golongan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan, serta yang ahli membaca_Al-Qur*ah. Dan Allah memperlihatkan ke­nikmatan yang luar biasa kepadanya, seraya berfirman: "Apakah yang engkau perbuat hingga meihperoleh kenikmatan sebesar itu?" Lelaki itu menjawab: "Aku belajar, mengajar serta mem-baca Al-Qur'an karena mencari'keridhaan-Mu." Lalu Allah ber­firman: "Engkau bohong. Engkau belajar dan mengajar agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Qur'an hanyalah agar dikatakan sebagai orang yang jago baca. Maka segala apa yang engkau harapkan sudah terlaksana." Ke­mudian lelaki itu ditarik mukanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka. Selanjutnya yang termasuk golongan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah swt. Kemudian Allah memperlihatkan segala ragam kenikmatan kepadanya, seraya berfirman: "Apakah yang engkau perbuat sehingga mendapatkan kenikmatan sebesar itu?" Orang itu menjawab: "Aku tidak pernah meninggalkan sedi-kit pun perkara-perkara yang Engkau ridhai dalam menasarufkan harta yang telah Engkau limpahkan kepadaku." Kemudian Allah berfirman: "Engkau bohong. Engkau mendermakan hartamu hanya karena agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka segala apa yang engkau harapkan kini sudah terlaksana." Lalu orang tersebut ditarik mukanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka." (HR. Muslim dan Nasa'i

Selasa, November 17, 2015

ALLAH RAHSIAKAN 10 DALAM 10

Salam buat semua,

Sememangnya Allah memiliki rahsia yang sangat banyak di alam ciptaanNya ini. 10 perkara seperti di bawah antaranya.
1.  Allah SWT merahsiakan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan.
Allah SWT menyembunyikan kedatangan malam Lailatul Qadar pada tarikh tertentu agar hambanya tidak melakukan ibadat pada malam tersebut sahaja dan mengabaikan malam-malam yang lain. Oleh itu Allah SWT menghendaki hambanya melakukan ketaatan sepanjang Ramadhan dan sepanjang hayatnya.
 
2.  Allah SWT merahsiakan Redha-Nya dalam taat. 
Allah SWT tidak menzahirkan penerimaan (keredhaan-Nya) atas amalan-amalan yang kita persembahkan kepadanya (ketaatan) supaya kita tidak kecewa di atas amalan tersebut dengan hikmah agar kita terus melakukan amalan tersebut, walaupun terdapat kecacatan yang kita tidak ketahui.
.
3.  Allah SWT merahsiakan Murka-Nya di dalam maksiat. 
Allah SWT tidak menarik nikmat dan kemewahan (Kemurkaan) daripada seseorang, walaupun nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya digunakan untuk kemaksiatan kerana Allah masih bersifat rahmat di dunia. Sedangkan sebenarnya Allah Murka kepada kita.sepatutnya kita gunakan peluang ini untuk bertaubat kepada Allah SWT.
.
4.  Allah SWT merahsiakan nama-Nya yang Maha Agung di dalam Al-Quran. 
Allah SWT tidak menyatakan nama-Nya yang terAgung di dalam Al-Quran supaya hambanya tidak tertumpu pada nama dan surah tertentu sahaja dan mengabaikan kemujizatan kitab suci tersebut. Maka Allah SWT menghendaki hambanya sentiasa mengkaji dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
.
5.  Allah SWT merahsiakan solat yang paling utama di dalam solat fardhu.
Allah SWT menyembunyikan solat kita yang terbaik disisinya dengan hikmah supaya kita terus beribadat dan solat kepadanya sepanjang hayat. Jika Allah zahirkan penerimaan solat kita pasti kita akan bermegah-megah sesama manusia dan akan lalai serta mengambil peluang untuk melakukan maksiat.
.
6.  Allah SWT merahsiakan wali Allah dikalangan alim-ulama’
Allah SWT tidak menyatakan wali-wali Allah atau hambanya yang dikasihi supaya manusia tidak menghina atau menyembah wali-wali tersebut. Sesungguhnya wali Allah akan dibenci oleh mereka yang bertuhankan hawa nafsu kerana wali-wali Allah tidak pernah menaruh hati sedikit pun pada tawaran-tawaran mereka.
.
7.  Allah SWT merahsiakan Qada’ dan Qadar di dalam kehidupan.
Allah SWT menyembunyikan untung-rugi nasib dan perjalanan kehidupan agar manusia sentiasa redha menerima sebarang kemungkinan. Sudah tentu terkandung banyak hikmah disebaliknya yang telah ditentukan sejak azali lagi. Di samping itu, ianya juga menggalakkan kita lebih berusaha serta bertawakal kepada Allah SWT.
.
8.  Allah SWT merahsiakan Jodoh Pertemuan. 
Allah SWT tidak menyatakan pasangan hidup seseorang supaya kita tidak merasa kecewa di atas ketentuan tersebut dan menerima pasangan seadanya dengan penuh hikmah dan syukur, agar kita dapat meneruskan kehidupan dengan aman sejahtera.
.
9.  Allah SWT merahsiakan tarikh kematian
Allah SWT merahsiakan tarikh kematian hambanya dengan hikmah agar hambanya sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan dan tidak melakukan kemaksiatan kerana mati akan tiba pada bila-bila masa sahaja, tanpa sesaat pun tertangguh.
.
10.  Allah SWT merahsiakan (tarikh terjadinya) hari kiamat di dalam semua hari.
Jika Allah SWT zahirkan tarikh dan tempat bermulanya hari kiamat. pasti hamba-hambanya tidak dapat menempuh hari dengan lebih sempurna, mereka akan hilang akal dan tanpa mahu melakukan sebarang pekerjaan

Ahad, November 15, 2015

Kisah Kezuhudan Tabi’in Ar-Rabi bin KhutsaimKami mendapati kisah ini dariwww.KisahMuslim.com yang mengutif dari sumber aslinya ”Mereka adalah Para Tabi’in,” tulisan Dr. Abdurrahman Ra’at Basya. Sebuah kisah dalam bentuk dialog penuh hikmah antara Rabi’ bin Khutsaim, seorang tabi’in dari kota Kufah, dengan muridnya Hilal bin Isaf bersama sahabatnya Mundzir ats-Tsauri. 

Syekh Ar-Rabi bin Khutsaim sendiri adalah salah seorang murid dari Abdullah bin Mas’ud, sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di masa tuanya ia mengalami sakit rematik yang parah hingga lumpuh dan tidak kuasa berjalan. Namun ia tidak pernah meninggalkan shalat berjamaah di masjid meskipun harus bersusah payah dipapah oleh orang-orang dekatnya.

Subhanallah! Sungguh kisah ini penuh hikmah dan pelajaran berharga. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan bagi kita untuk memetik hikmah dan kebaikan dari padanya. Berikut ini kisah Ar-Rabi bin Khutsaim kami kutifkan sesuai aslinya.
***

Hilal bin Isaf bercerita kepada tamunya yang bernama Mundzir ats-Tsauri: “Tidakkah sebaiknya kuantarkan engkau kepada syaikh agar kita bisa menambah keimanan sesaat?” Jawab Mundzir: “Baik, aku setuju. Demi Allah, tiada yang mendorong aku datang ke Kufah ini melainkan karena ingin bertemu dengan gurumu, Rabi’ bin Khutsaim dan rindu untuk bisa tinggal sesaat dalam taman iman bersamanya. Akan tetapi apakah engkau sudah minta izin kepadanya? Kudengar dia menderita penyakit rematik sehingga tidak keluar rumah dan enggan menerima tamu?”

Hilal berkata, “Memang begitulah orang-orang Kufah mengenalnya, sakitnya itu tidak mengubahnya barang sedikit pun.” Mundzir berkata, “Baiklah. Tetapi Anda tahu bahwa syaikh ini memiliki perasaan yang halus, apakah menurut Anda kita layak mendahului bicara dan bertanya sesuka kita? Atau kita diam saja menunggu beliau mulai bicara?”

Hilal menjawab, “Andaikata engkau duduk bersama Rabi’ bin Khutsaim selama setahun lamanya, maka dia tidak akan bicara apapun kecuali jika engkau yang mulai berbicara dan akan terus diam bila tidak kau dahului dengan pertanyaan. Sebab dia menjadikan ucapannya sebagai dzikir dan diamnya untuk berpirkir.”
Mundzir berkata, “Kalau begitu, marilah kita mendatanginya dengan barakah AllahSubhanahu wa Ta’ala.”

Kemudian pergilah keduanya kepada syaikh itu. Setelah memberi salam, mereka bertanya, “Bagaimana kabar Anda pagi ini wahai syaikh?”

Ar-Rabi’: “Dalam keadaan lemah, penuh dosa, memakan rezeki-Nya, dan menanti ajalnya.”

Hilal: “Sekarang di Kufah ini ada tabib yang handal. Apakah syaikh mengizinkan kami memanggilnya untuk Anda?”

Ar-Rabi’: Wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat. Tetapi aku belajar dari kaum Aad, Tsamud, penduduk Rass dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka sangat gandrung dengan dunia, rakus dengan segala perhiasannya. Keadaan mereka lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib, namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa. (beliau menghela nafas panjang dan berkata), seandainya itulah penyakitnya, tentulah aku akan berobat.”

Mundzir: “Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita wahai Syaikh?”
Ar-Rabi’: “Penyakitnya adalah dosa-dosa.”
Mundzir: “Lantas, apa obatnya?”
Ar-Rabi’: “Obatnya adalah istighfar.”
Mundzir: “Bagaimana bisa pulih kesehatannya?”
Ar-Rabi’: “Dengan bertaubat, kemudian tidak mengulangi dosanya (Beliau menatap kedua tamunya sambil berkata), dosa yang tersembunyi… dosa yang tersembunyi… waspadalah kalian terhadap dosa yang meski tersembunyi dari orang-orang, namun jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, segeralah datangkan obatnya!”

Mundzir: “Apa obatnya?”
Ar-Rabi’: “Dengan taubat nasuha (lalu beliau menangis hingga basah jenggotnya).”

Mundzir: “Mengapa Anda menangis wahai Syaikh?”
Ar-Rabi: “Bagaimana aku tidak menangis? Aku pernah berkumpul bersama suatu kaum (yakni para sahabat Nabi) di mana kedudukan kami dibanding mereka seakan sebagai pencuri.”

Hilal bercerita: “Ketika kami asyik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah seorang putranya, setelah memberi salam dia berkata:
“Wahai ayah, ibu membuatkan roti yang manis dan lezat agar ayah mau memakannya, berkenankah ayah jika aku bawakan kemari?” Beliau berkata, “Bawalah kemari.” Pada saat putranya keluar, terdengar orang meminta-minta mengetuk pintu. Syaikh itu berkata, “Suruhlah dia masuk.”

Ternyata dia adalah seorang tua yang berpakaian compang-camping. Air liurnya belepotan kesana kemari, terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak begitu waras. Saya terus memperhatikan hingga kemudian masuklah putra Syaikh Rabi membawa roti di tangannya. Ayahnya langsung mengisyaratkan agar roti tersebut diberikan kepada orang yang meminta-minta tersebut.
Roti itupun  diletakkan di tangan pengemis tersebut. Sesegera mungkin orang itu memakannya dengan lahap. Air liurnya mengalir di sela-sela roti yang dimakannya. Dia melahapnya hingga habis tanpa sisa.

Putra Syaikh yang membawakan roti tersebut berkata, “Semoga Allah merahmati Ayah, ibu telah bersusah payah untuk membuat roti itu untuk Ayah, kami sangat berharap agar Ayah sudi menyantapnya, namun tiba-tiba Ayah berikan roti itu kepada orang linglung yang tidak tahu apa yang sedang dimakannya.” Syaikh menjawab, “Wahai putraku, jika dia tahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Tahu.” Kemudian beliau membaca firman Allah:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (QS. Ali Imran: 92)

Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang masih terhitung sebagai kerabatnya dan berkata, “Wahai Abu Yazid, Hasan bin Fatimah terbunuh, semoga keselamatan tercurah atasnya dan juga ibunya.” Maka Syaikh berkata, “Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un,” lalu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala

Katakanlah, Wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-MU tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.” (QS. Az-Zumar: 46)

Akan tetapi, rupanya orang itu belum puas dengan reaksi Syaikh, sehingga dia bertanya, “Bagaimana pendapat Anda tentang pembunuhnya?” Beliau berkata, “Kepada Allah dia kembali dan menjadi hak perhitungannya.”

Hilal melanjutkan ceritanya, “Setelah kulihat waktu hampir memasuki zuhur, aku berkata, “Wahai Syaikh, berilah aku nasihat.”

Beliau berkata, “Wahai Hilal, janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya sanjungan orang terhadapmu, sebab orang-orang tidak mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, melainkan hanya melihat lahiriahmu saja. Ketahuilah, sesungguhnya engkau tergantung pada amalanmu, setiap amalan yang dikerjakan bukan karena AllahSubhanahu wa Ta’ala akan sia-sia.”

Mundzir juga berkata, “Wahai Syaikh, berilah wasiat kepadaku juga, semoga Allah membalas kebaikan Anda.”

Beliau berkata, “Wahai Mundzir, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’alaterhadap ilmu yang telah kau ketahui dan yang masih tersembunyi bagimu, serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Wahai Mundzir jangan sekali-kali salah satu dari kalian berdoa: “Ya Allah, aku telah bertaubat,” lalu tidak melakukannya, sebab dia dianggap dusta. Tapi katakanlah: “Ya Allah, ampunilah aku,” maka itu akan menjadi doa. Ketahuilah wahai Mundzir, tidak ada kebaikan dalam ucapan melainkan untuk tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih kepada Allah, kemudian bertanya tentang kebaikan, menjaga dari kejahatan, menyeru yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, dan membaca Alquran.”

Mundzir berkata, “Telah lama kami duduk bersama Anda, namun sedikit pun kami tidak mendengar ucapan sya’ir dari Anda, sedangkan kami melihat sebagian dari sahabat Anda mengucapkannya.”

Beliau berkata, “Tak ada sepatah katapun yang aku ucapkan kecuali akan dicatat di dunia dan kelak akan dibacakan di akhirat. Aku tidak suka mendapatkan bukuku dibacakan di hari kiamat sedangkan di dalamnya ada kata-kata sya’ir.”

Kemudian beliau memperhatikan kami dan berkata, “Perbanyaklah mengingat mati, karena ia adalah perkara ghaib yang amat dekat tiba saatnya. Sesuatu yang ghaib meskipun lama waktunya, pasti serasa dekat ketika datangnya.”

Beliau terisak menangis sambil berkata terbata-bata, “Apa yang akan kita perbuat kelak tatkala (kemudian membaca firman Allah)
Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.” (QS. Al-Fajar: 21-23)

Belum lagi beliau selesai bicara, terdengar suara adzan zurhur. Bersamaan dengan itu putranya datang, lalu Syaikh berkata kepadanya, “Mari kita sambut panggilan Allah.”

Putranya berkata kepada kami, “Tolong bantu saya untuk memapah beliau ke masjid.Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas kebaikan kepada kalian.”

Kemudian kami memapahnya bersama-sama sehingga dia bisa bergantung di antara aku dan putranya pada saat berjalan. Mundzir berkata: “Wahai Abu Yazid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi rukhsah (keringanan) bagi Anda untuk boleh shalat di rumah.”

Beliau berkata, “Memang benar apa yang Anda katakan, akan tetapi aku mendengar seruan, “Marilah menuju kemenangan!” Barangsiapa mendengar seruan itu hendaknya mendatanginya walau harus dengan merangkak…”

Setelah cerita tersebut.. tahukah Anda, siapakah sebenarnya ar-Rabi’ bin Khutsaim itu? Beliau adalah salah satu ulama tabi’in yang utama dan satu di antara delapan orang yang dikenal paling zuhud di masanya. Beliau orang Arab asli, suku Mudhar dan silsilahnya bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada kakeknya, Ilyas dan Mudhar. Beliau tumbuh di atas ketaatan kepada Allah sejak usia dini.

Ibunda beliau sering terbangun di tengah malam dan melihatnya masih berada di mihrabnya, hanyut dalam munajatnya dan tenggelam dalam shalatnya. Ibunya menegur: “Wahai anakku Rabi’, tidakkah engkau tidur?” Beliau menjawab, “Bagaimana bisa tidur seseorang yang di waktu gelap khawatir akan disergap musuh?”

Melelehlah air mata di pipi ibu yang telah lanjut usia dan lemah itu, lalu mendoakan putranya agar mendapat kebaikan.

Ar-Rabi’ tumbuh menjadi dewasa, seiring dengan bertambah wara dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seringkali ibunya merasa khawatir karena melihat putranya sering menangis sendiri di tengah malam, padahal orang lain tengah lelap dengan tidurnya. Sampai-sampai terlintas di benak ibunya sesuatu yang bukan-bukan, lalu beliau memanggilnya,

Ibu: “Apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu wahai anakku, apakah engkau telah berbuat jahat atau telah membunuh orang?”

Ar-Rabi’: “Benar, aku telah membunuh seorang jiwa.”

Ibu: “Siapakah gerangan yang telah engkau bunuh, nak? Katakanlah agar aku bisa meminta orang-orang menjadi perantara untuk berdamai dengan keluarganya, mungkin mereka akan memaafkanmu. Demi Allah seandainya keluarga korban itu mengetahui tangisan dan penderitaanmu itu, tentulah mereka akan merasa kasihan melihatmu.”

Ar-Rabi: “Wahai ibu, jangan beritahukan kepada siapapun, aku telah membunuh jiwaku dengan dosa-dosa.”

Beliau adalah murid dari Abdullah bin Mas’ud, sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dialah murid yang paling banyak meneladani sikap dan perilakunya. Hubungan ar-Rabi dengan gurunya layaknya seorang anak dengan ibunya. Kecintaan guru terhadap muridnya laksana kasih sayang seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ar-Rabi’ biasa keluar masuk rumah gurunya tanpa harus meminta izin. Bila dia datang, maka yang lain tidak diizinkan masuk sebelum ar-Rabi’ keluar.

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu merasakan ketulusan dan keikhlasan ar-Rabi, kebagusan ibadahnya yang memancar kuat di hatinya, rasa kecewanya lantaran tertinggal dari zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu sahabat beliau.

Ibnu Mas’ud berkata kepadanya: “Wahai Abu Yazid, seandainya Rasulullah melihatmu, tentulah beliau mencintaimu.” Beliau juga berkata, “Setiap kali melihatmu, aku teringat pada para mukhbitin [orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah].

Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas’ud tidaklah berlebihan, karena Rabi’ bin Khutsaim telah mampu mencapai kesederhanaan dan ketakwaan yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain dan selalu diunggulkan dalam berita-berita yang mengharumkan lembaran sejarah. Di antaranya yang disebutkan oleh salah satu kawannya:

“Sudah 20 tahun aku berteman dengan ar-Rabi’, namun belum pernah kudengar dia mengucapkan suatu perkataan kecuali perkataan yang naik kepada Allah, lalu beliau membaca:

Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang shaleh dinaikkan-Nya.” (QS. Fathir: 10)

Abdurrahman bin Ajlan bercerita: “Suatu malam aku menginap di rumah ar-Rabi’.Ketika dia merasa yakin bahwa aku telah tertidur, beliau bangun lalu shalat sambil membaca ayat:

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalat, baik di masa hidupnya dan sesudah matinya? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.” (QS. Al-Jatsiyah: 21)
Beliau menghabiskan sepanjang malamnya untuk shalat dan mengulang-ulang ayat tersebut hingga fajar, sementara air mata membahasi kedua pipinya.

Berita tentang rasa takut Rabi’ bin Khutsaim kepada Allah begitu banyak, di antara contohnya adalah kisah yang diceritakan seorang kawannya:
“Suatu hari kami pergi menyertai Abdullah bin Mas’ud ke suatu tempat bersama ar-Rabi’ bin Khutsaim. Tatkala perjalanan kami sampai di tepi sungai Eufrat, kami melewati suatu perapian besar tempat membakar batu bata. Apinya menyala berkobar-kobar, terbayang akan kengeriannya, semburan apinya menjilat dengan dahsyatnya, gemuruh suara percikan apinya dan gemertak batu bata yang sudah dimasukkan ke dalamnya.

Tatkala melihat pemandangan itu, ar’Rabi’ terpaku di tempatnya, tubuhnya mengigil dengan hebatnya lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan.” (QS. Al-Furqan: 13)

Hingga akhirnya beliau pingsan. Kami merawatnya hingga sadar kembali lalu membawanya pulang ke rumahnya.”

Ar-Rabi’ mengisi seluruh hidupnya untuk menanti kematian dan mempersiapkan bekal untuk menjumpainya. Pada saat ajal mendekatinya, putrinya menangis, lalu beliau berkata, “Apa yang membuatmu menangis Wahai purtiku, padahal kebaikan tengah menanti di hadapan ayahmu?” Sebentar kemudian ruhnya kembali kehariban Rabb-nya.

****

Sumber:  www.KisahMuslim.com (dari Mereka adalah Para Tabi’in, Dr. Abdurrahman Ra’at Basya, At-Tibyan, Cetakan VIII, 2009)