Ahad, Mei 10, 2015

Kuberikan Laluannya... Mudahkan Laluanku ke Syurga...

Kata seorang Muslimah yang sangat kukagumi peranannya dan sikapnya :

Saya sentiasa beri jalan dan laluan kepada kereta yang ingin keluar dari simpang, biarpun kereta belakang saya kadang-kadang marah. Apabila saya berikan lalauan saya akan berdoa "Ya Allah Ya Tuhanku, ku mudahkan laluannya, maka mudahkanlah laluanku ke Syurga-Mu.

Harta & Zakat


Maksudnya;
Dari Amru bin Shuaib, dari bapanya, dari datuknya, Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia dengan bersabda; Ketahuilah sesiapa yang menjadi penjaga kepada anak-anak yatim yang ada harta, hendaklah ia perniagakan harta itu agar tidak terhakis di makan zakat.
Al-Tarimizi, Muhammad bin Isa, al-Jami’ al-sahih sunan al-tarmizi, , tahqiq, Ahmad Syakir, Bab zakat mal al-yatim, Dar ihya’ al-turath al-arabi, Bairut, t.th., jld. 3, hlm. 32.