Ahad, Julai 27, 2008

HUKUM GAMBAR & PATUNGAssalamualaikum

Semasa saya ke Surau SPPK Segambut, salah seorang jemaah telah bertanya tentang masalah patung yang dijadikan perhiasan dalam rumah : Insya ALLAH beberapa hadis di bawah ini, dapat menjelaskannya.


Diriwayatkan daripada Aisyah Radiallahuanha berkata yang maksudnya:
"Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam (tiba di rumah) daripada suatu pelayaran, pada ketika itu aku telah memasang tabir pada pintuku tabir bulu yang ada padanya gambar kuda yang mempunyai beberapa sayap, maka Baginda memerintahkanku (agar aku menanggalkannya) lalu aku pun menanggalkannya (daripada pintu itu)." (Hadis riwayat Muslim).


b. Jika diletakkan di tempat yang menghinakannya seperti digunakan sebagai hamparan yang dipijak-pijak atau menjadi hina dengan penggunaannya seperti bantal, sandaran (penyandar), matawang yang menjadi pertukaran di dalam jual beli dan yang seumpamanya hukumnya adalah harus. (Lihat Nihayah Al-Muhtaj 6/379).


Diriwayatkan daripada Aisyah Radiallahuanha berkata yang maksudnya:
"Sewaktu Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam (tiba di rumah) daripada suatu pelayaran; aku telah memasang tabir rak tempat penaruhan barang-barang dengan tabir nipis yang ada padanya gambar-gambar (lukisan-lukisan yang bernyawa). Maka apabila saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Ba- ginda menanggalkannya lalu bersabda: "Manusia yang paling berat seksaannya pada Hari Kiamat ialah mereka yang menjadikan sesuatu yang menyamai/menyerupai dengan makhluk Allah." Aisyah berkata (ekoran daripada peristiwa itu: "Maka kami jadikan (kain tersebut) untuk dijadikan sebiji bantal atau dua biji bantal." (Hadis riwayat Bukhari).


Dalam perkara ini juga, Imam An-Nawawi ada berkata di dalam Kitab Syarah Sohih Muslim: "Adapun penggunaan lukisan binatang, maka jika lukisan itu digantungkan di dinding atau lukisan itu pada pakaian yang dipakai atau serban dan seumpamanya yang tidak dianggap hina maka ia adalah haram. Jika ia terletak di hamparan yang dipijak, di bantal tidur, di kusyen sandar dan seumpamanya yang dianggap hina, maka tidaklah ia haram. Akan tetapi adakah (perkara yang sedemikian) itu menegah Malaikat Rahmat masuk ke rumah itu? Dalam perkara ini terdapat pembahasan yang akan kami sebutkan insya-Allah. Tidak ada perbezaan dalam perkara ini semuanya di antara lukisan yang mempunyai bayang (patung) atau yang tidak mempunyai bayang (lukisan, tenunan, lakaran, ukiran dan sebagainya).


Ini adalah ringkasan mazhab kita (Asy-Syafi’e) dalam masalah ini. Inilah juga pendapat jumhur ulama daripada kalangan para sahabat, tabi’in dan orang-orang yang sesudah mereka, iaitu mazhab Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan selain daripada mereka." (Lihat Syarh Shahih Muslim 734).
Wallahu 'alam.

Tiada ulasan: