Sabtu, Mei 21, 2016

PENYEBUTAN DAJJAL DALAM AL QURAN

Para ulama bertanyakan hikmah tidak disebutkannya Dajjal secara khusus di dalam Al-Quran padahal fitnahnya sangat besar dan para nabi selalu memperingatkan kaumnya akan fitnahnya dan memohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya itu ada setiap kali melakukan solat.
Menghadapi pertanyaan seperti itu, para ahli memberikan jawapan sebagai berikut :

1. Bahawa Dajjal itu disebutkan dalam kandungan lafaz ayat (tanda-tanda) yang tertera dalam firman Allah :
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ
Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu sesungguhnya Kamipun menunggu (pula)".
Ayat-ayat sebagaimaa tersebut dalam firman Allah di atas ialah Dajjal, terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang dari perut bumi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh hadis yang diriwyatkan oleh Iman Muslim dana Imam Termizi dari Abi Hurairah ra ia berkata bahawa Raslullah SAW telah bersabda :
ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ أخرجه مسلم .
Ertinya : “tiga perkara yang apabila telah muncul maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam imannya itu iaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal dan binatang yang keluar dari perut bumi.”
2. Al-quranul karim menyebutkan turunnya Nabi Isa a.s, cukuplah menyebut Masih Al-Huda saja   tanpa menyebut Masih Adh-Dhalalah (dajjal). Dan menurut kebiasaan orang arab, mereka menganggap cukup menyebut salah satu dari dua hal yang berlawanan, tanpa menyebut satunya (lawannya).
3. Dajjal juga disebutkan dalam firman Allah:
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Yang dimaksudkan dengan manusia (an-Nas) di sini adalah Dajjal. Ini termasuk ‘ithlaqul kulli’ alal ba’dhi” (menyebut kesluruhan untuk sebahagian)
Abul Aliyah berkata “maksudnya, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan Dajjal, ketika orang-orang Yahudi mengagungkannya. “Ini, kalau sahih merupakan jawapan terbaik dan ini termasuk masalah yang menjadi tanggungan Nabi SAW untuk menjelaskannya. Allahlah Yang Maha Mengetahui.
4. Al-Quran tidak menyebut-nyebut Dajjal adalah untuk merendahkan dan menghinakan keadaannya, kerana dia mengaku sebagai Tuhan padaha dia adalah manusia biasa yang haliah (keadaannya) menafikan (meniadakan) keluhuran dan keagungan Allah, kesempurnaan, kebesaran, kesuciannya dari segala kekurangan. Kerana itu dia sangat hina dan terlalu rendah hingga tidak perlu disebut-sebut dalam AL-Quran.
Di samping itu para Nabi telah memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal ini dan menjelaskannya bahaya dan fitnahnya sebagaimana telah disebutkan sebelum ini.
Kalau dibandingkan dengan Firaun yang disebutkan dalam Al-Quran padahal dia juga mengaku sebagai Tuhan maka jawapannya adalah ahawa urusan Firaun elah berlalu dan telah selesai dan disebutkannya dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan perhatian.
Sedangkan masalah Dajjal baru akan terjadi pada akhir zaman Maka tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran sebagai ujian, dan pengakuannya sebagai Tuhan merupakan perkara yang sangat jelas untuk diingat sebagai tanda kebatilannya. Kerana pada dirinya terdapat banyak kekurangan dan kehinaan serta kerendahan yang amat jelas yang tidak sesuai dengan kedudukan yang didakwanya (yakni pengakuannya sebagai Tuhan). Maka tidak disebutkannya dalam Al-Quran kerana Allah mengetahui bahawa keadannya yang seperti itu tidak akan menakutkan hamba-hambaNya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pemuda yang dibunuh oleh dajjal lantas dihidupkannya kembali, “Demi Allah, saya sangat mengerti tentang keadaannya dan siapa engkau sebenarnya pada hari itu”. (Sohih Bukhari)
Dan adakalanya sesuatu itu tidak disebutkan kerana sangat jelas, misalnya ketika Nabi SAW, sakit menjelas wafat, baginda tidak menulis surat (wasiat) untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, kerana jelasnya masalah itu bagi baginda. Perkara ini disebabkan mulianya kedudukan Abu Bakar di sisi para sahabat ra.
Kerana itu Nabi SAW berkata “Allah dan orang-orang mukmin tidak mahu kecuali Abu Bakar. (Sohih Muslim)
Ibnu Hajar mengatakan bahawa pertanyaan tentang tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran ini akan sentiasa muncul, sebab Allah swt menyebut Ya’juj dan Ma’juj dalam Al-Quran yang fitnahnya hampir sama dengan fitnah Dajjal. (Fathul Bari)
Demikianlah, dan barangkali jawapan yang pertamalah yang lebih tepat, wallahu a’alam. Maka Dajjal telah disebutkan dalam kandungan kata “aayat” dan Nabi SAW yang menjelaskan kemujmalannya.
   Tiada ulasan: